Last update:
January 06, 2020
2 Euro commemorative coins, sorted by country  
Source: website of the European Central Bank and Wikipedia
If the coin is a common issued commemorative or one of a series, you can click on the link for extra information about the common issued coin or the series it belongs to.
Reason for issue and volume issued
Reden van uitgifte en uitgifte aantal
Andorra

20 Years in the Council of Europe

volume: 100.000
2014
20 jaar in de Raad van Europa

uitgave: 100.000

25th anniversary of the Signature of the Customs Agreement with the European Union

volume: 85.000
2015
25ste herdenking van het ondertekenen van het douane verdrag met de Europese Unie

uitgave: 85.000

30th anniversary of the Coming of Age and Political Rights to the Men and Women turning 18 years old

volume: 85.000
2015
230ste herdenking van het feit dat dat mannen en vrouwen op hun 18de verjaardag volwassen zijn en politieke rechten hebben.

uitgave: 85.000

150th Anniversary of teh Reformation of 1866

volume: 85.000
2016
150ste Herdenking van de Hervorming van 1866

uitgave: 85.000

25th Anniversary of Public Television and Radio

volume: 85.000
2016
25ste Verjaardaag van de publieke Radio en Televisie

uitgave: 85.000

100 years of the anthem of Andorra

volume: 85.000
2017
100 jarig bestaan van Andorees volkslied

uitgave: 85.000

Andorra, The Pyrenean country

volume: 85.000
2017
Andorra, Land in de Pyreneeën

uitgave: 85.000

25th Anniversary of the Andorran Constitution

volume: 75.000
2018
25ste Verjaardag van de Andorreese grondwet

uitgave: 75.000

Human Rights. In 1948 the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations.

volume: 75.000
2018
Mensenrechten. In 1948 is de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenige Naties.

uitgave: 75.000

600thAnniversary of the 'Consell de la Terra' the parliament of Andorra

volume: 60.000
2019
600ste Verjaardag van de 'Consell de la Terra' het parlement van Andorra.

uitgave: 60.000

First time Finals World Cup Skiing in Andorra

volume: 60.000
2019
Eerste keer finale wereld beker skiën in Andorra.

uitgave: 60.000

27th Ibero American summit held in Andorra

volume: 60.000
2020
27ste Iberisch Amerikaans top overleg gehouden in Andorra

uitgave: 60.000

50 years women suffrage

volume: 60.000
2020
50 jaar vrouwenkiesrecht

uitgave: 60.000

100th anniversary of the coronation of Our Lady of Meritxell

volume: 60.000
2021
100ste verjaardag van de kroning van Onze Lieve Vrouw van Meritxell

uitgave: 60.000

We care for our elderly people

volume: 60.000
2021
Wij zorgen voor onze ouderen

uitgave: 60.000
Austria / Oostenrijk

50th anniversary of the Austrian State Treaty

volume: max. 7.000.000
2005
50ste verjaardag van Oostenrijks Staats Verdrag

uitgave: max. 7.000.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 9.000.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 9.000.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 5.000.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 5.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 11.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 11.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 2.500.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 2.500.000

200 Years Austrian National Bank

volume: 16.000.000
2016
200 Jaar Nationale Bank van Oostenrijk

uitgave: 16.000.000

100th anniversary of the Republic Austria

volume: 18.000.000
2018
100ste verjaardag van de Republiek Oostenrijk

uitgave: 18.000.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 3.500.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 3.500.000
Belgium - België

Belgium-Luxembourg Economic Union

volume: max. 6.000.000
2005
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

uitgave: max. 6.000.000

The Atomium in Brussels

volume: 5.000.000
2006
Het vernieuwde Atomium in Brussel

uitgave: 5.000.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 5.040.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 5.040.000

60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

volume: 5.000.000
2008
60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

uitgave: 5.000.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 5.012.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 5.012.000

200th Birthday of Louis Braille

volume: 5.000.000
2009
200ste verjaardag van Louis Braille

uitgave: 5.000.000

Presidency of the European Union

volume: 5.000.000
2010
Voorzitter van de Europeese Unie

uitgave: 5.000.000

100th anniversary Women's Day

volume: 5.000.000
2011
100ste verjaardag van de Vrouwendag

uitgave: 5.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 5.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 5.000.000

75 Years Queen Elisabeth Music Competition

volume: 5.013.000
2012
75 jaar koningin Elizabeth muziek wedstrijd

uitgave: 5.013.000

100 Years Royal Meteorological Institute.
Just like with the two last common 2 Euro coins Belgium choose a design contest where the winner was choosen from a short list of five.

volume: 2.000.000
2013
100 jaar Koninklijk Meteorologisch Instituut.
Net als bij de laatste twee gemeenschappelijke 2 euro munten heeft België een verkiezing gehouden waarbij de winnaar is gekozen uit een shortlist van vijf.

uitgave: 2.000.000

100 Years since the Beginning of World War I

volume: 1.750.000
2014
100 jaar sinds het beging van de 1ste Wereld Oorlog

uitgave: 1.750.000

150th Anniversary of The Red Cross

volume: 287.500
2014
150ste Verjaardag van Het Rode kruis

uitgave: 287.500

30th Anniversary of European flag

volume: 412.500
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 412.500

European Year for Development

volume: 250.000
2015
Europees jaar voor ontwikkeling

uitgave: 250.000

Child Focus Organisation

volume: 1.020.000
2016
'Child Focus' Organisatie

uitgave: 1.020.000

Summer Olympics Rio de Janeiro

volume: 375.000
2016
Olympische Zomerspelen Rio de Janeiro

uitgave: 375.000

200th Anniversary of Universaty of Ghent

volume: 200.000
2017
200ste verjaardag van de Universiteit van Gent

uitgave: 200.000

200th Anniversary of Universaty of Liège

volume: 200.000
2017
200ste verjaardag van de Universiteit van Luik

uitgave: 200.000

50th Anniversary of the launch of the ESRO-2B Satelite in 1968

volume: 250.000
2018
50ste herdenking van de lancering van de ESRO-2B sateliet in 1968

uitgave: 250.000

50th Anniversary of the student revolts in May 1968

volume: 260.000
2018
50ste herdenking van de studenten opstand in mei 1968

uitgave: 260.000

25 Years of European Monetary Institute

volume: 155.000
2019
25 jarig bestaan van het Europees Monetaire Fonds

uitgave: 155.000

450 th anniversary of the death of Pieter Bruegel

volume: 155.000
2019
450ste herdenking van de sterfdag vab Pieter Breugel

uitgave: 155.000

International Year of Plant health

volume: 755.000
2020
Internationaal jaar van gezonde planten

uitgave: 755.000

Jan van Eyck

volume: 155.000
2020
Jan van Eyck

uitgave: 155.000

100th Anniversary of the Belgium-Luxembourg Economic Union

volume:
2021
100ste,/sup> Verjaardag van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

uitgave:

500 years since the issuance of the Carolus guilder

volume:
2021
500jaar sinds de uitgave van de Carolus gulden

uitgave:
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 1.000.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 1.000.000

Hero's of Health Care

volume:
2022
Helden van de Zorg

uitgave:
Cyprus

10th Anniversary of the Euro

volume: 1.000.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 1.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 1.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 1.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 350.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 350.000

Paphos, European Cultural Capital

volume: 430.000
2017
Paphos, Europese Culturele Hoofdstad

uitgave: 430.000

30th Anniversary of the Institute of Neurology and Genetics

volume: 412.000
2020
30ste Verjaardag van het Instituut voor Neurologie en Genetica.

uitgave: 412.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 412.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 412.000
Estonia - Estland

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 2.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 2.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 350.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 350.000

Estonian Bank launched a competition for 2 Euro commemorative coin issue in 2016. The coin is dedicated to the 100th anniversary of birth a chess player Paul Keres.

volume: 500.000
2016
De Bank van Estland heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een 2 euro munt voor 2016. De munt wordt uitgegeven ter ere van de 100ste verjaardag van de schaakspeler Paul Keres.

uitgave: 500.000

Estonias road to independence

volume: 1.500.000
2017
Estland's weg naar onafhankelijkheid

uitgave: 1.500.000

100th Anniversary of the Republic Estonia.

volume: 1.300.000
2018
100steVerjaardag van de Republiek Estland.

uitgave: 1.300.000
100th Anniversary of the three Baltic States

In 2018 the three Baltic States have issued a common commemorative. The people have voted via internet to select the final design.

volume: 1.310.000
2018100ste Verjaardag van de Baltische Staten

In 2018 hebben de drie Baltisch staten een gezamelijke herdenkingsmunt uitgegeven. Het ontwerp is door het volk via internet gekozen.

uitgave: 1.310.000

100th Anniversary of the University of Tartu.

volume:
2019
100steVerjaardag van de Universiteit van Tartu.

uitgave:

150th anniversary of the Estonian Song Festival.

volume:
2019
150ste Verjaardag van het Songfestival van Estland.

uitgave:

100th Anniversary of the Treaty of Tartu

volume: 1.000.000
2020
100ste herdenking van het verdrag van Tartu

uitgave: 1.000.000

200 Years since the discovery of Antarctica

volume: 750.000
2020
200 jaar sinds de ontdekking van Antarctica

uitgave: 750.000

Dedicated to the Finno-Ugric peoples

volume: 1.000.000
2021
Opgedragen aan de Fins-Oegrische volkeren

uitgave: 1.000.000

National Animals of Estonia, The wolf

volume: 1.000.000
2021
Nationale dieren van Estland, De wolf

uitgave: 1.000.000

150th anniversary of the Estonian Writers Association

volume: 2.000.000
2022
150ste verjaardag van de Estse Schrijvers Vereniging.

uitgave: 2.000.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 1.000.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 1.000.000

Slava Ukraini
t is the first time that a coin issued by Eesti Pank has text in a foreign language, but this was an extraordinary case, and Slava Ukraini embodies the drive of Ukraine towards freedom

volume:
2022
Leve Oekraine
Voor het eerst heeft de bank van Estland munten uitgegeven met een vreemde taal. Maar dit is een uitzonderlijk doel om Oekraini te stuenen in haar strijd naar vrede.

uitgave:
Finland

Enlargement of the European Union by 10 member States

volume: max. 1.000.000
2004
Uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten

uitgave: max. 1.000.000

50th Anniversary of entry in the United Nations

volume: 2.000.000
2005
50ste herdenking van toetreding in de Verenigde Naties

uitgave: 2.000.000

100th Anniversary of the reformed Finnish Parliament

volume: max. 2.500.000
2006
100ste herdenking van de hervorming van het Finse parlement

uitgave: max. 2.500.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 1.400.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 1.400.000

90thAnniversary of the State of Finland

volume: 2.000.000
2007
90ste Verjaardag van de staat Finland

uitgave: 2.000.000

60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

volume: 1.500.000
2008
60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

uitgave: 1.500.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 1.400.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 1.400.000

End of the Finnish War

volume: 1.600.000
2009
Einde van de Finse Oorlog

uitgave: 1.600.000

150th Anniversary Rahapaja Mint

volume: 1.600.000
2010
150 jaar Rahapaja Munt

uitgave: 1.600.000

200 Years Bank of Finland

volume: 1.500.000
2011
200steVerjaardag van de Finse bank

uitgave: 1.500.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 1.600.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 1.600.000

150th Anniversary of Helene Schjerfbeck

volume: 1.600.000
2012
150ste Geboortedag van Helene Schjerfbeck

uitgave: 1.600.000

125th Anniversary of the birth of Nobel prize winning author F.E. Sillanpaa

volume: 1.500.000
2013
125ste Verjaardag van de Nobelprijs winnende schrijver F.E. Sillanpaa

uitgave: 1.500.000

150th Anniversary of Parliament of 1863 when regular Parliament sessions started in Finland

volume: 1.000.000
2013
150ste Herdenking van het Parlement sinds in 1863 reguliere Parlements zittingen worden gehouden in Finland

uitgave: 1.000.000

100 Years since the Birth of Ilmari Tapiovaara

volume: 1.000.000
2014
100ste geboortedag van Ilmari Tapiovaara

uitgave: 1.000.000

Tove Jansson (1914 - 2001), one of the internationally best known Finnish authors.

volume: 1.500.000
2014
Tove Jansson (1914 - 2001), een van de internationaal best bekende Finse schrijvers

uitgave: 1.500.000

150th anniversary of the birth of composer Jean Sibelius

volume: 500.000
2015
150ste Geboortedag van de componist Jean Sibelius

uitgave: 500.000

30th Anniversary of European flag

volume: 500.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 500.000

The 150th anniversary of the birth of artist Akseli Gallen-Kallela

volume: 1.000.000
2015
150ste Geboortedag van de artiest Akseli Gallen-Kallela

uitgave: 1.000.000

The 100th anniversary of the birth of the philosopher Henrik von Wright

volume: 1.000.000
2016
100ste Geboortedag van de filosoof Henrik von Wright

uitgave: 1.000.000

The 90th anniversary of the death of the poet en journalist Eino Leine

volume: 1.000.000
2016
90ste Sterfdag van de dichter en journalist Eino Leino

uitgave: 1.000.000

100th anniversary of independence

volume: 2.500.000
2017
100ste herdenking van de onafhankelijkheid

uitgave: 2.500.000

Finnish nature

volume: 500.000
2017
Finse natuur

uitgave: 500.000

Finnish National Landscape - Koli

volume: 1.000.000
2018
Fins Nationaal Landschap - Koli

uitgave: 1.000.000

Finnish sauna culture

volume: 1.000.000
2018
Finse sauna cultuur

uitgave: 1.000.000

100 Years Constitution

volume: 500.000
2019
100 jaar Grondwet

uitgave: 500.000

100 Years University of Turku

volume: 720.000
2020
100 jaar Universiteit van Turku

uitgave: 720.000

100th Birthday of Välnö Linna

volume: 700.000
2020
1100ste Geboortedag van Välnö Linna

uitgave: 700.000

100 years self-administration of the Åland Islands

volume: 800.000
2021
100 jaar zelf bestuur van de Åland Eilanden

uitgave: 800.000

Journalism and open commenucation to support de Finnish Democracy

volume: 800.000
2021
Journalistiek en open communicatie ter ondersteuning van de Finse Democratie

uitgave: 800.000

100 years Finlands National Ballet

volume:
2022
100 jaar Finlands Nationaal Ballet

uitgave:
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 400.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 400.000

Climate research in Finland

volume:
2022
Klimaat onderzoek in Finland

uitgave:
France / Frankrijk

50 Years Treaty of Rome

volume: 9.406.875
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 9.406.875

Presidency of the European Council

volume: 20.000.000
2008
Voorzitterschap van de Europese Commissie

uitgave: 20.000.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 10.000.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 10.000.000

70th Anniversary of the Appeal of June 18 by General de Gaulle

volume: 20.000.000
2010
70ste herdenking van het beroep van Generaal de Gaulle aan het Franse volk

uitgave: 20.000.000

Music Festival

volume: 10.000.000
2011
Muziek Festival

uitgave: 10.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 10.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 10.000.000

100th anniversary of the birth of Abbé Pierre

volume: 1.000.000
2012
100ste geboortedag van Abbé Pierre

uitgave: 1.000.000

150th Anniversary of Pierre de Coubertin Birth

volume: 1.020.000
2013
150ste Geboortedag van Pierre de Coubertin

uitgave: 1.020.000

50 Years Elysée Treaty

volume: 10.000.020
2013
50 jaar Elysée verdrag

uitgave: 10.000.020

70 Years since D-Day

volume: 3.000.000
2014
70 Jaar sinds D-Day

uitgave: 3.000.000

World Aids day

volume: 3.000.000
2014
Wereld Aids Dag

uitgave: 3.000.000

225th Anniversary of the Festival of the Federation

volume: 4.000.000
2015
225ste Herdenking van het Festival van de Federatie

uitgave: 4.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 4.020.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 4.020.000

70 Years Peace in Europe

volume: 4.020.000
2015
70 Jaar Vrede in Europa

uitgave: 4.020.000

100th Anniversary of the birth and of the 20th Anniversary of the death of François Mitterrand

volume: 10.000.000
2016
100ste geboortedag en 20ste Sterfdag van François Mitterand

uitgave: 10.000.000

European Football Championship

volume: 10.000.000
2016
Europees Kampioenschap Voetbal

uitgave: 10.000.000

100th Anniversary of the death of Auguste Rodin

volume: 1.020.000
2017
100ste herdenkingsdag van de dood van Auguste Rodin

uitgave: 1.020.000

Breast cancer research

volume: n.a.
2017
Borstkankeronderzoek

uitgave: n.a.

Simone Veil

volume:
2018
Simone Veil

uitgave:

The French bleuet, the flower that is the symbol of memory for, and solidarity with, veterans, victims of war, widows, and orphans during World War I

volume: 1.000.000
2018
De Korenbloem staat symbool ter nagedachtenis aan de veteranen, slachtoffers, weduwen en wezen uit de 1ste Wereldoorlog.

uitgave: 1.000.000

30th anniversary of the of the fall of the Berlin wall

volume: 15.000.000
2019
30ste verjaardag van de val van de Berlijnse muur.

uitgave: 15.000.000

60th anniversary of the French comics series 'Asterix and Obelix'.

volume: 310.000
2019
60ste verjaardag van de Franse strip 'Asterix en Obelix.

uitgave: 310.000

50th anniversary of death of Charles de Gaulle and the 80th anniversary of the appeal of June 18 1940

volume: 15.000.000
2020
50ste Herdenking van de sterfdag van Charles de Gaulle en de 80ste verjaardag van het beroep op alle Fransen op 18 juni 1940

uitgave: 15.000.000

Medical Research

volume: 310.000
2020
Medisch onderzoek

uitgave: 310.000

2024 Olympic games in Paris

volume: 10.010.000
2021
2024 Olympische Spelen in Parijs

uitgave: 10.010.000

75th Anniversary of the creation of UNICEF

volume: 7.500.000
2021
75ste herdenking van de oprichting van Unicef

uitgave: 7.500.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 3.500.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 3.500.000

Jacques Chirac

volume:
2022
Jacques Chirac

uitgave:

Olympic Games 2024

volume:
2022
Olympische Spelen 2024

uitgave:

Olympic Games in Paris

volume: n.a.
2024
Olimpische Spelen in Parijs

uitgave: n.a.
Germany / Duitsland

Bundesländer Series

Schleswig-Holstein: Holsteingate Lübeck

volume: 30.000.000
2006
Bundesländer Serie

Sleeswijk-Holstein: Holstenpoort Lübeck

uitgave: 30.000.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 30.925.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 30.925.000

Bundesländer Series

Mecklenbourg-Vorpommern: Schwerin Castle

volume: 30.000.000
2007
Bundesländer Serie

Meckelenburg-Vorpommern: Kasteel Schweringen

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Hamburg: Church of St. Michaelis

volume: 30.000.000
2008
Bundesländer Serie

Hamburg: St. Michaelskerk

uitgave: 30.000.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 30.650.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 30.650.000

Bundesländer Series

Saarland: Ludwig Church Saarbrücken

volume: 30.000.000
2009
Bundesländer Serie

Saarland: Ludwigskerk Saarbrücken

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Bremen: City Hall and Roland of Bremen

volume: 30.000.000
2010
Bundesländer Serie

Bremen: Stadhuis en Roland van Bremen

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

North Rhine-Westphalia: Cologne Cathedral

volume: 30.000.000
2011
Bundesländer Serie

Noordrijn-Westfalen: Dom van Keulen

uitgave: 30.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 30.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Bavaria: Neuschwanstein Castle

volume: 30.000.000
2012
Bundesländer Serie

Beieren: Kasteel Neuschwanstein

uitgave: 30.000.000

50 Years Elysée Treaty

volume: 11.000.000
2013
50 jaar Elysée verdrag

uitgave: 11.000.000

Bundesländer Series

Baden-Wërttemberg: Castle Heidelberg

volume: 30.000.000
2013
Bundesländer Serie

Baden-Wërttemberg: Slot Heidelberg

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Lower Saxony: St. Andrew's Church in Hildesheim

volume: 30.000.000
2014
Bundesländer Serie

Nedersaksen: St. Andreas Kerk in Hildesheim

uitgave: 30.000.000

25 years of German Unification

volume: 30.000.000
2015
25 jaar sinds de Duitse Eenwording

uitgave: 30.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 30.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Hesse: Paulskirche in Frankfurt am Main

volume: 30.000.000
2015
Bundesländer Serie

Hessen: Pauluskerk in Frankfurt am Main

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Saxony: Zwinger Palace in Dresden

volume: 30.000.000
2016
Bundesländer Serie

Saksen: Zwinger Paleis te Dresdner

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Rhineland-Palatinate: Porta Nigra in Trier

volume: 30.000.000
2017
Bundesländer Serie

Rheinland-Pfalz: Porta Nigra te Trier

uitgave: 30.000.000

100th Birthday of Helmut Schmidt.

volume: 30.000.000
2018
100ste Geboortedag van Helmut Schmidt.

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Berlin: Charlottenburg Palace

volume: 30.000.000
2018
Bundesländer Serie

Berlijn: Paleis Charlottenburg

uitgave: 30.000.000

30th anniversary of the of the fall of the Berlin wall

volume: 15.000.000
2019
30ste verjaardag van de val van de Berlijnse muur.

uitgave: 15.000.000

70th Anniversary of the 'Bundesrat'.

volume: 30.000.000
2019
70ste Verjaardag vaan de Duitse Bondsraad.

uitgave: 30.000.000

50th anniversary of Treaty of Warsaw and the genuflection by Chancellor Willy Brandt

volume:
2020
50ste Herdenking van het verdrag van Warschau en de knieval door kanselier Willy Brandt

uitgave:

Bundesländer Series

Brandenburg: Sanssousi Palace in Potsdam

volume: 30.000.000
2020
Bundesländer Serie

Brandenburg: Paleis Sanssousi te Potsdam

uitgave: 30.000.000

Bundesländer Series

Saxony-Anhalt: Magdeburger Cathedral

volume: 30.000.000
2021
Bundesländer Serie

Saksen-Anhalt: Magdeburger Dom

uitgave: 30.000.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 20.000.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 20.000.000

Bundesländer Series

Thuringia: Wartburg Castle near Eisenach

volume: 30.000.000
2022
Bundesländer Serie

Thüringen: Kasteel Wartburg bij Eisenach

uitgave: 30.000.000
Second Bundesländer Series
Second Bundesländer Series:In 2023 Germany will start to issue a second series of commorative coins dedicated to the Bundesländer

volume: 30.000.000
2023Tweede Bundesländer Serie
Tweede Bundesländer Serie:In 2023 start Duitsland met het uitgeven van een tweede serie munten gewijd aan de Bundesländer

uitgave: 30.000.000
Greece / Griekenland

The Olympic Games 2004 in Athens

volume: 50.000.000
2004
De Olympische Spelen 2004 in Athene

uitgave: 50.000.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 3.978.549
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 3.978.549

10th Anniversary of the Euro

volume: 4.000.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 4.000.000

2.500th anniversary of the Battle of Marathon

volume: 2.500.000
2010
2500ste Herdenking van de slag om Marathon

uitgave: 2.500.000

Organization of Special Olympics in Athens 2011

volume: 1.000.000
2011
Organisatie van de Special Olympics in Athene 2011

uitgave: 1.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 1.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 1.000.000

100th Anniversary of the Union of Crete with Greece

volume: 742.500
2013
100ste verjaardag van de eenwording van Kreta en Griekenland

uitgave: 742.500

2400th Anniversary of the founding of Plato's Academy

volume: 742.500
2013
2400ste verjaardag van de oprichting van Plato's Academie

uitgave: 742.500

150th Anniversary of the Union of the Ionian Islands with Greece

volume: 742.500
2014
150 jaar Unie van Ionische Eilanden met Griekenland

uitgave: 742.500

400 years since the Death of Domenikos Theotokopoulos

volume: 742.500
2014
400 ste Sterfdag van Domenikos Theotokopoulos

uitgave: 742.500

30th Anniversary of European flag

volume: 750.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 750.000

75th anniversary of the death of Spyridon Louis

volume: 741.000
2015
75ste Sterfdag van Spyridon Louis

uitgave: 741.000

120th Anniversary of the birth of Dimitri Mitropoulos

volume: 742.500
2016
120ste Verjaardag van Dimitri Mitropoulos

uitgave: 742.500

150th Anniversary of the holocaust of the Arkadi Monastry

volume: 742.500
2016
150ste Verjaardag van stichting van Monte Carlo door Charles III

uitgave: 742.500

Archeoligical site of Phillipi

volume: 750.000
2017
Archeologische site van Phillipi

uitgave: 750.000

In memoriam Nikos Kazantzakis

volume: 750.000
2017
In memoriam Nikos Kazantzakis

uitgave: 750.000

70th Anniversary of the union of the Dodecanese with Greece

volume: 750.000
2018
70ste verjaardag van de Unie van Dodekanesos met Griekenland

uitgave: 750.000

75th Anniversary of the death of Kostas Palamas

volume: 750.000
2018
75ste Sterfdag van Kostas Palamas

uitgave: 750.000

100th Birthday of Manolis Andronikos

volume: 750.000
2019
100ste Geboortedagdag van Manolis Andronikos

uitgave: 750.000

150th Anniversary of the death of Andreas Kalvos

volume: 750.000
2019
150ste sterfdag van Andreas Kalvos

uitgave: 750.000

100th anniversary of the union of Thrace with Greece

volume: 750.000
2020
100ste herdenking van het verdrag van Thrace met Griekenland

uitgave: 750.000

25th Centenary of the Battle of Thermopylae

volume: 750.000
2020
25steEeuwfeest van de Slag om Thermopylae

uitgave: 750.000

200th Anniversary of the Greek Revolution

volume: 1.500.000
2021
200ste Herdenking van de Griekse Gevolutie

uitgave: 1.500.000

200th Anniversary of the first Greek Constitution

volume: n.a.
2022
200ste Verjaardag van de eerste Griekse Grondwet

uitgave: n.a.
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 750.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 750.000
Ireland / Ierland

50 Years Treaty of Rome

volume: 4.650.112
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 4.650.112

10th Anniversary of the Euro

volume: 3.812.908
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 3.812.908

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 3.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 3.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 1.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 1.000.000

Central Bank of Ireland issued the first 2 Euro commemorative, not being an general issued 2 Euro commemorative, to mark the centanary of the Easter Rising, the start of the independance.

volume: 4.500.000
2016
De Centrale Bank van Ierland heeft de eerste 2 euro herdenkingsmunt, die geen algemene herdenkingsmunt is, uitgegeven om de Paasopstand te herdenken van 100 jaar geleden, de start van de onafhankelijkheid.

uitgave: 4.500.000

100th memorial of the first seeting of the Dáil Éireann in the Dublin Mansion House.

volume: 1.000.000
2019
100ste herdenking van de eerste vergadering van de Dáil Éireann in het Dublin Mansion House

uitgave: 1.000.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 500.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 500.000

30th Anniversary of European flag

volume: 1.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 1.000.000
Italy / Italië

50th Anniversary of World Food Program

volume: 16.000.000
2004
50 jaar Wereld Voedsel Programma

uitgave: 16.000.000

1st Anniversary of the European Constitution

volume: 18.000.000
2005
1 ste Verjaardag van de Europese Grondwet

uitgave: 18.000.000

Winter Olympics 2006 in Torino

volume: 40.000.000
2006
Olympische Winterspelen 2006 in Turijn

uitgave: 40.000.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 5.000.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 5.000.000

60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

volume: 5.000.000
2008
60ste Verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

uitgave: 5.000.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 2.000.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 2.000.000

200th Birthday of Louis Braille

volume: 2.000.000
2009
200ste verjaardag van Louis Braille

uitgave: 2.000.000

200th Birthday of Camillo Benso, Count of Cavour

volume: 4.000.000
2010
200ste verjaardag Camillo Benso, Graaf van Cavour

uitgave: 4.000.000

150th Anniversary of the Unification of Italy

volume: 10.000.000
2011
150ste Verjaardag van de eenwording van Italië

uitgave: 10.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 15.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 15.000.000

100 Years since the Death of Giovanni Pascoli

volume: 15.000.000
2012
100ste sterfdag van Giovanni Pascoli

uitgave: 15.000.000

200 Years since birth of Giuseppe Verdi

volume: 10.000.000
2013
200ste verjaardag van Giuseppe Verdi

uitgave: 10.000.000

700 Years since birth of Giavanni Boccaccio

volume: 10.000.000
2013
700ste verjaardag van Giovanni Boccaccio

uitgave: 10.000.000

200th Anniversary of the Carabinieri

volume: 6.500.000
2014
200ste Verjaardag van de Carabinieri

uitgave: 6.500.000

450th Anniversary of the Birth of Galileo Galilei

volume: 6.500.000
2014
450ste Geboortedag van Galileo Galilei

uitgave: 6.500.000

750th Anniversary of the birth of Dante Alighieri

volume: 3.500.000
2015
750ste Geboortedag van Dante Alighieri

uitgave: 3.500.000

Expo 2015

volume: 3.500.000
2015
Expo 2015

uitgave: 3.500.000

2200 Years since the death of Titus Maccius Plautus

volume: 1.500.000
2016
2200 Jaar sinds de dood van Titus Maccius Plautus.

uitgave: 1.500.000

550 Years since the death of Donatelle

volume: 1.500.000
2016
550 Jaar sinds de dood van Donatello

uitgave: 1.500.000

2000 years since the death of Titus Livius

volume:
2017
2000ste sterfdag van Titus Livius

uitgave:

400 years since the commissioning of the Basilica San Marco in Venice

volume:
2017
400 Jaar na de ingebruikname van de Basiliek San Marco te Venetië

uitgave:

60th Anniversary of the Italian Ministry of Health

volume: 4.000.000
2018
60ste verjaardag van het Italiaanse Ministerie van Gezondheid

uitgave: 4.000.000

70th anniversary of the coming into act of the Italian constitution

volume: 4.000.000
2018
70ste verjaardag van het inwerking treden van de Italiaanse Grondwet

uitgave: 4.000.000

500th anniversary of the death of Leonardo da Vinci

volume: 3.000.000
2019
500ste sterfdag van Leonardo da Vinco

uitgave: 3.000.000

150th Anniversary of the birth of Maria Montessori

volume: 3.000.000
2020
150ste herdenking van de geboorte van Maria Motessori

uitgave: 3.000.000

80th Anniversary of the Vigily del Fuoco

volume:
2020
80ste herdenking van de Vigili del Fuoco

uitgave:

150th anniversary of the proclamation of Rome as the capital of Italy

volume: 3.000.000
2021
150ste herdenking van de proclamatie van Rome als hoofdstad van Italië

uitgave: 3.000.000

Health professionals

volume: 3.000.000
2021
Professionals in de gezondheidzorg

uitgave: 3.000.000

170th Anniversary of the foundation of the Italian National Police

volume: 3.000.000
2022
170ste herdenking van de oprichting van de Italiaanse Nationale Politie

uitgave: 3.000.000

30th Anniversary of the death of judges Giovanni Falcone and Paolo Borselinno

volume: 3.000.000
2022
30ste hedenking van de dood van de rechters Giovanni Falcone and Paolo Borselinno

uitgave: 3.000.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 3.000.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 3.000.000
Latvia / Letland

Riga, European Cultural Capitol 2014

volume: 1.000.000
2014
Riga, Culturele hoofdstad van Europa 2014

uitgave: 1.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 1.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 1.000.000

EU Presidency

volume: 1.000.000
2015
Voorzitter van de Europeese Unie

uitgave: 1.000.000

Latvian ornithologican society will celebrate its 30 year anniversary next year. Also the first edition of Latvian red book will celebrate its 10 year anniversary with Europe wide endangered specie of black stork included.

volume: 1.000.000
2015
Ter ere van het 30 jarig bestaan van de ornithologie vereeniging in Letland en het 10 jarig bestaan van de Letse rode lijst met Europeese bedreigde vogels waar onder de zwarte ooievaar.

uitgave: 1.000.000

After the 2 Euro dedicated to the stork, Latvia will also issue a 2 Euro featuring 'the cow'. The latter is the national animal of Latvia and has already been depicted on Latvian Lats.

volume: 1.010.000
2016
Na de 2 euro munt met de Ooievaar, geeft Letland in 2016 een 2 euromunt uit met een koe. Dit is het nationale dier in Letland en komt ook al voor op de Lats.

uitgave: 1.010.000
Regions in Latvia

Vidzeme

volume: 1.030.000
2016Regio's in Letland

Vidzeme

uitgave: 1.030.000
Regions in Latvia

Kurzeme

volume: 507.000
2017Regio's in Letland

Kurzeme

uitgave: 507.000
Regions in Latvia

Latgale

volume: 507.000
2017Regio's in Letland

Latgale

uitgave: 507.000
100th Anniversary of the three Baltic States

In 2018 the three Baltic States have issued a common commemorative. The people have voted via internet to select the final design.

volume: 515.000
2018100ste Verjaardag van de Baltische Staten

In 2018 hebben de drie Baltisch staten een gezamelijk herdenkingsmunt uitgegeven. Het ontwerp is door het volk via internet gekozen.

uitgave: 515.000
Regions in Latvia

Zemgale

volume: 530.000
2018Regio's in Letland

Zemgale

uitgave: 530.000

This years 2 Euro commemorative is dedicated to the 'rising sun', Latvia's coat of arms.

volume: 300.000
2019
De 2 euro munt van dit jaar is opgedragen aan de ' opkomende zon', Letland's nationale wapen.

uitgave: 300.000

Dedicated to Latgalian pottery

volume: 412.000
2020
Opgedragen aan Letse pottebakkerij

uitgave: 412.000

100thAnniversary of the recognition of the Republic of Latvia

volume: 412.000
2021
100ste Herdenking van de erkenning van de republiek Letland

uitgave: 412.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 307.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 307.000

Financial Literacy

volume:
2022
Financiële geletterdheid

uitgave:
Lithuania / Litouwen

30th Anniversary of European flag

volume: 750.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 750.000

Lithuanian language

volume: 1.000.000
2015
Litouwse taal

uitgave: 1.000.000

Lithuanian Culture

volume: 1.000.000
2016
Litouwse Cultuur

uitgave: 1.000.000

Vilnius - cultural and artistic capital of the state

volume: 1.000.000
2017
Vilnius - culturele en artitieke hoofdstad van het land

uitgave: 1.000.000
100th Anniversary of the three Baltic States

In 2018 the three Baltic States have issued a common commemorative. The people have voted via internet to select the final design.

volume: 1.000.000
2018100ste Verjaardag van de Baltische Staten

In 2018 hebben de drie Baltisch staten een gezamelijk herdenkingsmunt uitgegeven. Het ontwerp is door het volk via internet gekozen.

uitgave: 1.000.000

Lithianian Song Festival 2018

volume: 505.000
2018
Litouws Song Festival 2018

uitgave: 505.000
Lithuania Ethnografical Regions

Samogitia

volume: 500.000
2019Etnografische regio's in Litouwen

Samogitia

uitgave: 500.000

The Sutartinės, Lithuanian songs to various voices performed by women, will be the theme of this commemorative 2 Euro coin

volume: 500.000
2019
De Sutartinės, meerstemmige Litouwse liederen gezonden door vrouwen, is het thema voor deze 2 euro munt.

uitgave: 500.000

Hill of Crosses

volume: 500.000
2020
Kruisheuvel

uitgave: 500.000
Lithuania Ethnografical Regions

Aukštaitija

volume: 500.000.
2020Etnografische regio's in Litouwen

Aukštaitija

uitgave: 500.000.
Lithuania Ethnografical Regions

Dzükija

volume: 500.000
2021Etnografische regio's in Litouwen

Dzükija

uitgave: 500.000

Zuvintas Biosphere Reserve

volume: 500.000
2021
Biosphere Reservaat Zuvintas

uitgave: 500.000

100 years basketball in Lithuania

volume: n.a.
2022
100 jaar basketbal in Litouwen

uitgave: n.a.
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 400.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 400.000
Lithuania Ethnografical Regions

Minot Lithuania

volume:
2023Etnografische regio's in Litouwen

Klein Litouwen

uitgave:
Luxembourg / Luxemburg

Grand-Ducal Dynasty

Effigy and monogram of Grand-Duke Henri

volume: max. 2.490.000
2004
Dynasty van het Groot-Hertogdom

Afbeelding en monogram van Groot Hertog Henri

uitgave: max. 2.490.000

Grand-Ducal Dynasty

50th Birthday of Grand Duke Henri.
5th ann. of his accession to the throne.
100th ann. of the death of Grand Duke Adolphe

volume: max. 2.800.000
2005
Dynasty van het Groot-Hertogdom

50ste Verjaardag van Groot Hertog Henri.
5de Verjaardag van zijn troonsbestijging.
100ste Sterfdag van Groot Hertog Adolphe.

uitgave: max. 2.800.000

Grand-Ducal Dynasty

25th Birthday of heritage Grand Duke Guillaumme

volume: 1.100.000
2006
Dynasty van het Groot-Hertogdom

25ste verjaardag van erf Groot Hertog Guillaumme

uitgave: 1.100.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 2.046.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 2.046.000

Grand-Ducal Dynasty

Effigy of Grand duke Henri and the Grand Ducal Palace, the official residence of the Grand Duke.

volume: 1.100.000
2007
Dynasty van het Groot-Hertogdom

Groot Hertog Henri en het Groot Hertogelijk Paleis, de officiële residentie van de Groot Hertog

uitgave: 1.100.000

Grand-Ducal Dynasty

Grand Duke Henri and Berg Castle, the main residence of the Grand Duke

volume: 1.300.000
2008
Dynasty van het Groot-Hertogdom

Groot Hertog Henri en Kasteel Berg, de hoofd residentie van de Groot Hertog

uitgave: 1.300.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 822.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 822.000

Grand-Ducal Dynasty

90th Anniversary of Grand Duchess Charlotte's Accession to the Throne

volume: 1.400.000
2009
Dynasty van het Groot-Hertogdom

90ste Verjaardag van de troonsbestijging van Groot Hertogin Charlotte

uitgave: 1.400.000

Grand-Ducal Dynasty

Coat of arms of Luxembourg and Henri, Grand Duke of Luxembourg

volume: 1.000.000
2010
Dynasty van het Groot-Hertogdom

Wapen van Luxemburg en Henri, en Groothertog van Luxemburg

uitgave: 1.000.000

Grand-Ducal Dynasty

Jean vu Lëtzebourg

volume: 1.400.000
2011
Dynasty van het Groot-Hertogdom

Jean van Luxemburg

uitgave: 1.400.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 500.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 500.000

Grand-Ducal Dynasty

100 years since the death of William IV of Luxembourg

volume: 1.400.000
2012
Dynasty van het Groot-Hertogdom

100ste Sterfdag van Willem IV van Luxemburg

uitgave: 1.400.000

Grand-Ducal Dynasty

Wedding of Guillaume, Hereditary Grand Duke of Luxembourg, and Countess Stéphanie de Lannoy

volume: 512.000
2012
Dynasty van het Groot-Hertogdom

Huwelijk tussen Guillaume van Luxemburg en Gravin Stéphanie de Lannoy

uitgave: 512.000

Grand-Ducal Dynasty

Grand Duke Henri and 'Ons Heemecht' ('Our Homeland') the National Anthem of the Grand Duchy

volume: 1.400.000
2013
Dynasty van het Groot-Hertogdom

Groot Hertog Henri en 'Ons Heemecht' ('Ons Vaderland') het Nationaal Volkslied van het Groot-Hertogdom

uitgave: 1.400.000

Grand-Ducal Dynasty

50th Anniversary of Grand Duke Jean Accession to the Throne.

volume: 700.000
2014
Dynasty van het Groot-Hertogdom

50ste Verjaardag van de troonsbestijging van Groot Hertog Jean

uitgave: 700.000

Grand-Ducal Dynasty


175 Years of Independance

volume: 500.000
2014
Dynasty van het Groot-Hertogdom

175 Jaar Onafhankelijkheid

uitgave: 500.000

30th Anniversary of European flag

volume: 510.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 510.000

Grand-Ducal Dynasty

125th Anniversary of the dynasty Nassua-Weilburg

volume: 502.500
2015
Dynasty van het Groot-Hertogdom

125ste verjaardag van de dynastie Nassau-Weilburg

uitgave: 502.500

Grand-Ducal Dynasty

15th of the enthronement of Grand Duke Henry

volume: 510.000
2015
Dynasty van het Groot-Hertogdom

15de verjaardag van de troonsbestijging van Groothertog Hendrik

uitgave: 510.000

Grand-Ducal Dynasty

50th anniversary of the bridge of Grand Duchess Charlotte

volume: 500.000
2016
Dynasty van het Groot-Hertogdom

50ste verjaardag van de burg van Groothertogin Charlotte

uitgave: 500.000

Grand-Ducal Dynasty

200th Birthday of Grand Duke William III

volume: 300.000
2017
Dynasty van het Groot-Hertogdom

200ste verjaardag Groot-Hertog Willem III

uitgave: 300.000

Grand-Ducal Dynasty

50th anniversary of Army of Volunteers

volume: 300.000
2017
Dynasty van het Groot-Hertogdom

50ste verjaardag Vrijwilligers Leger

uitgave: 300.000

Grand-Ducal Dynasty

150th anniversary of the Constituton of Luxembourg

volume: 300.000
2018
Dynasty van het Groot-Hertogdom

150ste verjaardag van de Luxemburgse Grondwet

uitgave: 300.000

Grand-Ducal Dynasty

175th memorial of the death of Grand Duke - King Willem I

volume: 300.000
2018
Dynasty van het Groot-Hertogdom

175ste herdenking van de sterfdag van Groothertog - Koning Willem I

uitgave: 300.000

Grand-Ducal Dynasty

100th anniversary of Grand Duchess Charlotte's marriage with Prince Felix de Bourbon-Parma and accession to the throne

volume: 500.000
2019
Dynasty van het Groot-Hertogdom

100ste verjaardag van het huwelijk van Groot Hertogin Charlotte en haar huwelijk met Prins Felix de Bourbon-Parma.

uitgave: 500.000

Grand-Ducal Dynasty

100th anniversary of the general right to vote.

volume: 500.000
2019
Dynasty van het Groot-Hertogdom

100ste verjaardag van het algemeen stemrecht.

uitgave: 500.000

Grand-Ducal Dynasty

200th geboortedag van Prince Henri of Orange Nassau

volume: 313.500
2020
Dynasty van het Groot-Hertogdom

200ste geboortedag van Prins Henri van Oranje Nassau

uitgave: 313.500

Grand-Ducal Dynasty

75th anniversary of signature of the charter of the United Nations by Luxembourg

volume: 308.500
2020
Dynasty van het Groot-Hertogdom

100ste verjaardag van de ondertekening van het verdarg van de Verenigde Naties door Luxemburg.

uitgave: 308.500

Grand-Ducal Dynasty

100th Anniversary of the birth of Grand Duke Jean

volume:
2021
Dynasty van het Groot-Hertogdom

100ste Verjaardag van Groot Hertog Jan.

uitgave:

Grand-Ducal Dynasty

40th anniversary of the birth of heir Grand Duke Guillaume and the mariage of Grand Duke Henri and Grand Duchess Maria Teresa.

volume:
2021
Dynasty van het Groot-Hertogdom

40ste Verjaardag van Groot Hertog Guilaumme en het huwelijk van Groot Hertog Henri en Groot Hertogin Maria Teresa.

uitgave:
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 500.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 500.000

50 Years flag of Luxembourg

volume: 500.000
2022
50 Jaar Luxemburgse vlag

uitgave: 500.000

Marriage of Guillaume and Stephanie

volume: 500.000
2022
Huwelijk Guillaume en Stephanie

uitgave: 500.000
Malta

10th Anniversary of the Euro

volume: 700.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 700.000

Constitutional History Series

Selection of Council of Gouvernment in 1849

volume: 430.000
2011
Constitutionele Geschiedenis Serie

Verkiezing Raad van Bestuur in 1849

uitgave: 430.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 500.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 500.000

Constitutional History Series

Majority Representation in 1887

volume: 455.000
2012
Constitutionele Geschiedenis Serie

Meerderheids Vertegenwoordiging in 1887

uitgave: 455.000

Constitutional History Series

Self Gouvernement in 1921

volume: 450.000
2013
Constitutionele Geschiedenis Serie

Zelfbestuur in 1921

uitgave: 450.000

200th anniversary of the Malta Police force

volume: 300.000
2014
200ste verjaardag van het Maltezer politie korps

uitgave: 300.000

Constitutional History Series

Independance from the United Kingdom on September 21, 1964

volume: 423.000
2014
Constitutionele Geschiedenis Serie

Onafhankelijkheid van Groot-Brittannië op 21 september 1964

uitgave: 423.000

100th Anniversary of the firts flight to Matla

volume: 325.000
2015
100ste verjaardag van eerste vlucht naar Malta

uitgave: 325.000

30th Anniversary of European flag

volume: 300.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 300.000

Constitutional History Series

Proclamation of the Republic and the adoption of the new Constitution on December 13, 1974

volume: 400.000
2015
Constitutionele Geschiedenis Serie

Uitroepen van de Republiek met invoering nieuwe grondwet op 13 december 1974

uitgave: 400.000
Maltese pre-historic temples

Ġgantija megalithic temples in Gozo

volume: 410.000
2016Pre-histirische tempels op Malta

Ġgantija megalitische tempels in Gozo

uitgave: 410.000
Solidarity with Children

Love

volume: 350.000
2016Solidariteit met Kinderen

Liefde

uitgave: 350.000
Maltese pre-historic temples

Ħaġar Qim megalithic temples

volume: 405.000
2017Pre-historische tempels op Malta

Ħaġar Qim megalitische tempels

uitgave: 405.000
Solidarity with Children

Peace

volume: 320.000
2017Solidariteit met Kinderen

Vrede

uitgave: 320.000
Maltese pre-historic temples

Temples of Mnajdra

volume: 355.000
2018Pre-historische tempels op Malta

Tempel van Mnajdra

uitgave: 355.000
Solidarity with Children

Heritage

volume: 320.000
2018Solidariteit met Kinderen

Erfgoed

uitgave: 320.000
Maltese pre-historic temples

Ta' Ħaġrat Temple

volume: 335.000
2019Pre-historische tempels op Malta

Ta' Ħaġrat Temple

uitgave: 335.000
Solidarity with Children

Nature and Environment

volume: 320.000
2019Solidariteit met Kinderen

Natuur en Milieu

uitgave: 320.000
Maltese pre-historic temples

Skorba Temple

volume: 170.000
2020Pre-historische tempels op Malta

Skorba tempel

uitgave: 170.000
Solidarity with Children

Games

volume: 220.000
2020Solidariteit met Kinderen

Spelen

uitgave: 220.000

Heroes of teh Pandamic

volume: 60.000
2021
Helden van de pandemie

uitgave: 60.000
Maltese pre-historic temples

Temple of Tarxien

volume: n.a.
2021Pre-historische tempels op Malta

Tempel van Tarxien

uitgave: n.a.
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 82.500
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 82.500
Maltese pre-historic temples

The Ħal Saflieni Hypogeum

volume: n.a.
2022Pre-historische tempels op Malta

Het Ħal Saflieni Hypogeum

uitgave: n.a.
Monaco

Grace Kelly

volume: 20.001
2007 
Grace Kelly

uitgave: 20.001

Marriage of Albert and Charlene Wittstock

volume: 147.877
2011
Huwelijk van Albert en Charlene Wittstock

uitgave: 147.877

500th Anniversary of the foundation of Monaco's Sovereignty

volume: 100.000
2012
500ste Verjaardag van Monaco's souvereiniteit

uitgave: 100.000

20th anniversary of UN membership

volume: 1.249.131
2013
20ste verjaardag van lidmaatschap van Verenigde Naties

uitgave: 1.249.131

800th Anniversary of the construction of the first Castle on the Rock

volume: 10.000
2015 
800ste Verjaardag van het eerste Kasteel op de Rots

uitgave: 10.000

150th Anniversary of the foundation of Monte Carlo by Charles III

volume: 15.000
2016 
150ste Herdenking van de holocaust in het Arkadi Klooster

uitgave: 15.000

200th Anniversary 'Compangie des Carabiniers du Prince'

volume: n.a.
2017
200ste Verjaardag van de 'Compagnie des Carabiniers du Prince'

uitgave: n.a.

250th Birthday of François-Joseph Bosio

volume: 15.000
2018
250ste Geboortedag van François-Joseph Bosio

uitgave: 15.000

Prince Honoré IV of Monaco

volume: 15.000
2019 
Prins Honoré IV van Monaco

uitgave: 15.000

300th Anniversary of the birth of Prince Honoré III

volume: 10.000
2020 
300ste Geboortedagvan Prince Honoré

uitgave: 10.000

10th anniversary of the marriage of Prince Albert and Princess Charlene

volume: n.a.
2021
10de huwelijks dag van Prins Albert en Prinses Charlene

uitgave: n.a.
the Netherlands / Nederland

50 Years Treaty of Rome

volume: 6.340.500
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 6.340.500

10th Anniversary of the Euro

volume: 5.309.500
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 5.309.500

Desiderius Erasmus, 'The Praise of Folly'

volume: 4.000.000
2011
Desiderius Erasmus, 'Lof der Zotheid'

uitgave: 4.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 3.500.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 3.500.000

200 Years Kingdom of the Netherlands


Disembarkment of Willem I in Scheveningen on 30 November 1813

volume: 3.500.000
2013
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden


Landing van Willem I in Scheveningen op 30 november 1813

uitgave: 3.500.000

Change of Throne

Goodbye Queen Beatrix

volume: 20.000.000
2013
Troonswisseling

Afscheid van Koninging Beatrix.

uitgave: 20.000.000

Change of Throne

Welcome to King Willem Alexander

volume: n.a.
2014
Troonswisseling

Welkom aan Koning Willem Alexander

uitgave: n.a.

30th Anniversary of European flag

volume: 1.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 1.000.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 400.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 400.000
Portugal

50 Years Treaty of Rome

volume: 1.520.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 1.520.000

Portuguese Presidency of the European Union

volume: 2.000.000
2007
Portugese voorzitterschap van de Europese Unie

uitgave: 2.000.000

60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

volume: 1.035.000
2008
60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

uitgave: 1.035.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 1.285.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 1.285.000

Lusophony Games

volume: 1.250.000
2009
Lusophony Spelen

uitgave: 1.250.000

100th anniversary of the Portuguese Republic

volume: 2.035.000
2010
100ste Verjaardag van de Republiek Portugal

uitgave: 2.035.000

500th anniversary of birth of Fernao Mendes Pinto

volume: 520.000
2011
500steGeboortedag van Fernao Mendes Pinto

uitgave: 520.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 520.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 520.000

Guimarëes European Capital of Culture 2012

volume: 520.000
2012
Guimarëes Europeese culturele hoofdstad 2012

uitgave: 520.000

250th Anniversary of the Clerigos Tower

volume: 500.000
2013
250ste Verjaardag van de Toren van Clerigos

uitgave: 500.000

40 Years since the Carnation Revolution

volume: 500.000
2014
40 jaar sinds de Anjer Revolutie

uitgave: 500.000

International Year of Family-Run Agriculture

volume: 500.000
2014
Internationaal Jaar van Familie Landbouwbedrijven

uitgave: 500.000

150 Years Portuguese red Cross

volume: 520.000
2015
150 jaar Portugese Rode kruis

uitgave: 520.000

30th Anniversary of European flag

volume: 520.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 520.000

500 Years contact with Timor

volume: 520.000
2015
500 jaar contact met Timor

uitgave: 520.000

50th anniversary of the 'Ponte 25 de Abril', the Bridge of April 25. This bridge was opend in 1966 and originally named after dictator Salazar but during the Carnation Revolution his name was removed and the bridge was renamed.

volume: 520.000
2016
50ste Herdenking van de 'Pont 25 de Avril', de Brug van 25 april. Deze brug is geopend in 1966 en was oorspronkelijk vernoemd naar dictator Salazar maar gedurende de Anjer Revolutie werd zijn naam verwijderd en de brug hernoemd naar de daatum van dat moment.

uitgave: 520.000

150th Anniversary of the Police for Public Safety

volume: 670.000
2017
150ste Verjaardag van de Politie voor Openbare Veiligheid

uitgave: 670.000

150th Anniversary of the birth of Raul Brand#atilde;o

volume: 520.000
2017
150ste Verjaardag van 150e Verjaardag van Raul Brandão

uitgave: 520.000

250th anniversary of Ajuda Botanical Garden in Lisbon

volume: 520.000
2018
150ste verjaardag van de Ajuda Botanische Tuin in Lissabon

uitgave: 520.000

250th anniversary of the Portugues Mint.

volume: 520.000
2018
250ste van de Portugeese Munt.

uitgave: 520.000

500 Years since Ferdinand Magellan's circumnavigation

volume: 770.000
2019
500 Jaar sinds de reis om de wereld van Ferdinand Magellaan.

uitgave: 770.000

600 Years since the discovery of Madeira.

volume: 520.000
2019
600 Jaar sinds de ontdekking van Madeira

uitgave: 520.000

730ste Anniversary of the Foundation of the University of Coimbra

volume:
2020
730ste herdenking van de oprichting van de Universiteit van Coimbra

uitgave:

75ste Anniversary of the United Nations

volume: 770.000
2020
75ste Verjaardag van de Verenigde Naties

uitgave: 770.000

Portugal in the Olympics 2021

volume: 770.000
2021
Portugal in de Olympische Spelen 2021

uitgave: 770.000

Presidency of the Council of the European Union

volume: 510.000
2021
Voorzitter van de Raad van Europa

uitgave: 510.000

100thAnniversary of the crossing of the South Atlantic Ocean by air

volume: n.a.
2022
100ste erdenking van de oversteek van de zuidelijke Atlantische Ocean met een vliegtuig,

uitgave: n.a.
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 765.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 765.000
San Marino

Effigy of Bartolomeo Borghesi

volume: max. 110.000
2004
Afbeelding van Bartolomeo Borghesi

uitgave: max. 110.000

World Year of Physics

volume: 130.000
2005
Wereld jaar van natuurkunde

uitgave: 130.000

500th Anniversary of Christopher Columbus

volume: 120.000
2006
500ste verjaardag van Christofel Columbus

uitgave: 120.000

Bicentenary of the birth of Giuseppe Garibaldi

volume: 130.000
2007
200ste verjaardag van Guiseppe Garibaldi

uitgave: 130.000

European Year of Intercultural Dialogue

volume: 130.000
2008
Europees jaar van Interculturele Dialoog

uitgave: 130.000

European Year of Creativity and Innovation

volume: 130.000
2009
Europees jaar van Creativiteit en Innovatie

uitgave: 130.000

500th Anniversary of Death of Sandro Botticelli

volume: 130.000
2010
500ste herdenking van de dood van Sandro Botticelli

uitgave: 130.000

500th anniversary of birth of Giorgio Vasari

volume: 130.000
2011
500ste geboortedag van Giorgo Vasari

uitgave: 130.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 125.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 125.000

500th anniversary of the death of the painter Pinturicchio

volume: 115.000
2013
500 jaar sinds de dood van de schilder Pinturicchio

uitgave: 115.000

500th anniversary of the death of Donato Bramante

volume: 115.000
2014
500 jaar sinds de dood van Donato Bramante

uitgave: 115.000

90th anniversary of the death of Giacomo Puccini

volume: 115.000
2014
90 jaar sinds de dood van Giacomo Puccini

uitgave: 115.000

25th Anniversary of German Unification

volume: 100.000
2015
25ste Verjaardag van de Duitse Eenwording

uitgave: 100.000

750thBirthday of Dante Alighieri

volume: 104.000
2015
750ste geboortedag van Dante Alighieri

uitgave: 104.000

Summer Olympics Rio de Janeiro

volume: 650.000
2015
Olympische Zomerspelen Rio de Janeiro

uitgave: 650.000

550 Years since the death of Donatelle

volume: 85.000
2016
550 Jaar sinds de dood van Donatello

uitgave: 85.000

William Shakespeare

volume: 85.000
2016
William Shakespeare

uitgave: 85.000

750th Anniversary of the birth of Giotti

volume: n.a.
2017
750ste Geboortedag van Giotti

uitgave: n.a.

Internation year for development of enviromental friendly tourisme

volume: 70.500
2017
Internationaal jaar voor ontwikkeling van duurzaam toerisme

uitgave: 70.500

420th anniversary of the birth of Italian sculptor and architect Gian Lorenzo Bernini

volume: n.a.
2018
420stegeboortedag van de Italiaanse beeldhouwer en architect Gian Lorenzo Bernini

uitgave: n.a.

500th anniversary of the birth of Tintoretto

volume: 60.500
2018
500st geboortedag van Tintoretto

uitgave: 60.500

500th memorial of the death of Leonardo da Vinci

volume: 53.150
2019
500st herdenking van de sterfdag van Leonardo da Vince

uitgave: 53.150

550th memorial of the death of Filippo Lippi

volume: 53.150
2019
550steherdenking van de sterfdag van Filippo Lippi

uitgave: 53.150

250th memorial of the death of Giovanni Battista Tiepolo

volume: 54.000
2020
250steherdenking van de sterfdag van Giovanni Battista Tiepolo

uitgave: 54.000

500th memorial of the death of Raphael

volume: 54.000
2020
500st herdenking van de sterfdag van Raphael

uitgave: 54.000

450th anniversary of the birth of the Italian painter Caravaggio

volume:
2021
450st geboortedag van de Italiaanse schilder Caravagio

uitgave:

550th anniversary of the birth of German painter Albrecht Dürer

volume:
2021
550steherdenking van de geboorte van de Duitse Schrijver Albrecht Dürer

uitgave:

200th anniversary of the death of the Italian Neoclassical sculptor Antonio Canova

volume:
2022
200steherdenking van de sterfdag van Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova

uitgave:

530th anniversary of the death of Italian painter Piero della Francesca

volume:
2022
500st herdemking van de sterfdag van de Italiaanse schilder Piero della Francesca

uitgave:
Slovakia / Slowakije

10th Anniversary of the Euro

volume: 2.500.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 2.500.000

Anniversary of the Start of the Velvet Revolution

volume: 1.000.000
2009
20st Verjaardag van het begin van de Fluwelen Revolutie

uitgave: 1.000.000

20th Anniversary of the Visegrad co-orporation or V4 including Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary

volume: 1.000.000
2011
20steVerjaardag van de Visegrad Coöperatie of de V4 groep bestaand uit Polen Tjechië, Slowakije en Hongarije

uitgave: 1.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 1.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 1.000.000

1150th Birthday of the Byzantine Mission of St. Cyril and Methodius in Great-Moravia

volume: 1.000.000
2013
1150ste verjaardag van de Byzantijnse missie van St. Cyrillus en Methodius in Groot-Moravië

uitgave: 1.000.000

10 Year member of European Union

volume: 1.000.000
2014
10 jaar lid van de Europese Unie

uitgave: 1.000.000

200th Anniversary of the birth of L'udovít Štúr

volume: 1.000.000
2015
200ste Geboortedag van L'udovít Štúr

uitgave: 1.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 1.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 1.000.000

Presidency of the Council of the European Union.

volume: 1.000.000
2016
Voorzitterschap van de Europeese Unie

uitgave: 1.000.000

550th Anniversary of the foundation of 'Academia Istropolitana'

volume: n.a.
2017
550ste Verjaardag van de oprichting van de 'Academia Istropolitana'

uitgave: n.a.

25th Anniversary of the Republic Slovalkia

volume: 1.000.000
2018
25ste Verjaardag van de Republiek Slowakije

uitgave: 1.000.000

100th Anniversary of the death of Milan Rastislav Štefánik

volume: 1.000.000
2019
100ste Herdenking van de sterfdag van Milan Rastislav Štefánik

uitgave: 1.000.000

20th Anniversary of the entry of Slovakia to the O.E.C.D.

volume: 1.000.000
2020
20ste herdenking van de toetreding van SLowakije tot de O.E.C.D.

uitgave: 1.000.000

100th Anniversary of the birth of Alexander Dubček.

volume: n.a.
2021
100ste Verjaardag van Alexnder Dubček.

uitgave: n.a.

300 years since the first steam engine for pumping pit water

volume:
2022
300 jaar sinds de eerste stoommachine in gebruik kwam om water op te pompen.

uitgave:
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 1.000.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 1.000.000

100th anniversary of the first blood transfusion in Slovakia

volume:
2023
100ste herdenking van de eerste bloedtransfusie in Slowakije

uitgave:

100th anniversary of the start of regular horse-drawn express mail on the route Vienna - Bratislavaa

volume:
2023
100ste jaar sinds de start van de eerste postkoets route tussen Wenen en Bratislava

uitgave:

100th anniversary of the International Marathon Run in Košice

volume:
2024
100ste sinds de internationale marathon in Košice

uitgave:

100th anniversary of the first international sports tournament in Slovakia, the European Hockey Championship

volume:
2025
100ste jaar sinds het eerste internationale sport tournooi, het Europees hockey kampioenschap.

uitgave:
Slovenia / Slovenië

50 Years Treaty of Rome

volume: 400.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 400.000

500th Birthday of Primoz Trubar

volume: 1.000.000
2008
500ste geboortedag van Primoz Trubar

uitgave: 1.000.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 1.000.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 1.000.000

200th Anniversary of the Botanical Garden in Ljubljana

volume: 1.000.000
2010
200ste verjaardag van de Botanische tuin in Ljubljana

uitgave: 1.000.000

100th Anniversary op Franc Rozman

volume: 1.000.000
2011
100ste verjaardag van Franc Rozman

uitgave: 1.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 1.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 1.000.000

800 years since the discovery of the Postojnaës Cave

volume: 1.000.000
2013
800 jaar geleden is de Postojna Grot ontdekt

uitgave: 1.000.000

The Bank of Slovenia held a public competition for the design of the 2 Euro commemorative for 2014, and selected three coins and the number one will be the coin thats is actually issued. 600th Anniversary since the Coronation of Barbara, Countess of Celje

volume: 1.000.000
2014
De Bank van Slovenië heeft een ontwerp wedstrijd uitgeschreven voor de 2 euro herdenkingsmunt van 2014, en uit alle inzendingen drie munten gekozen waarvan de nummer een ook uitgeven zal worden. 600ste verjaardag van de kroning van Barbara, Gravin van Barbara Celjska

uitgave: 1.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 1.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 1.000.000

Like for the commemorative coin of 2014, a competion was held to design the commemorative for 2015, '2000 Years since esthablised Emona', the current Ljubljana, by the Romans. The three best designs are selected and the number one will actually be issued

volume: 1.000.000
2015
Net als voor de herdenkingsmunt van 2014 is een nationale ontwerpwedstrijd gehouden voor de munt van 2015, '2000 jaar na de oprichting van Emona', het huidige Ljubljana, door de Romeinen. Ook nu zijn de drie beste ontwerpen geselcteerd en zal nummer 1 worden uitgegeven.

uitgave: 1.000.000

25th Anniversary of Independance

volume: 1.000.000
2016
25ste verjaardag van de Onafhankelijkheid

uitgave: 1.000.000

10th Anniversary of the Euro in Slovenia

volume: n.a.
2017
10de verjaardagvan de euro in Slovenië

uitgave: n.a.

World Bee day

volume: 1.000.000
2018
Wereld Bijendag

uitgave: 1.000.000

100th Anniversary of the Universaty of Ljubljana

volume: 1.000.000
2019
100ste Verjaardag van de Universiteit van Ljubljana

uitgave: 1.000.000

500th Birthday of Adam Bohorič

volume: 1.000.000
2020
500ste Geboortedag van Adam Bohorič

uitgave: 1.000.000

200th anniversary of the founding of the Regional Museum for Carniola, the first museum in Slovenia

volume:
2021
200ste herdenking van de opening van het museum in Carniola, het eerste museum in Slovenië.

uitgave:

150th anniversary of the birth of architect Jo&zcarat;e Ple^ccarat;nik

volume:
2022
200ste herdenking van de opening van het museum in Carniola, het eerste museum in Slovenië.

uitgave:
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 1.000.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 1.000.000
Spain / Spanje

400th ann. of the first edition of 'Don Quixote'

volume: 8.000.000
2005
400 jaar geleden eerste uitgave van 'Don Quichote'

uitgave: 8.000.000

50 Years Treaty of Rome

volume: 8.000.000
2007
50 jaar Verdrag van Rome

uitgave: 8.000.000

10th Anniversary of the Euro

volume: 8.000.000
2009
10de verjaardag van de euro

uitgave: 8.000.000

Unesco World Heritage Series

Cordoba's Historic Centre

volume: 4.000.000
2010
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Het historsche centrum van Cordoba

uitgave: 4.000.000

Unesco World Heritage Series

Alhambra, Granada

volume: 4.000.000
2011
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Alhambra, Granada

uitgave: 4.000.000

10 Years Euro coins and banknotes

volume: 8.000.000
2012
10 jaar euromunten en bankbiljetten

uitgave: 8.000.000

Unesco World Heritage Series

Burgos Cathedral

volume: 4.000.000
2012
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Kathedraal van Burgos

uitgave: 4.000.000

Unesco World Heritage Series

Monastery of the Escurial, Madrid

volume: 4.000.000
2013
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Klooster van Escurial, Madrid

uitgave: 4.000.000

Change of Throne

volume: 8.100.000
2014
Troonswisseling

uitgave: 8.100.000

Unesco World Heritage Series

Works of Antoni Gaudi

volume: 4.000.000
2014
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Werken van Antoni Gaudi

uitgave: 4.000.000

30th Anniversary of European flag

volume: 4.000.000
2015
30ste verjaardag van de Europeese vlag

uitgave: 4.000.000

Unesco World Heritage Series

Cave of Altamira and Cave Art of Northern Spain

volume: 4.100.000
2015
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Grot in Altamira en grottekening in Noord Spanje

uitgave: 4.100.000

Unesco World Heritage Series

The old town Segovia with aquaduct

volume: 8.000.000
2016
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Oude stad Segovia en aquaduct

uitgave: 8.000.000

Unesco World Heritage Series

Monuments of Oviedo and the Kingdom of Asturias

volume: 4.000.000
2017
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Monument van Oviedo en het Koninkrijk Asturas

uitgave: 4.000.000

50th anniversary of King Felipe VI

volume: 400.000
2018
50ste Verjaardag van Koning Felipe VI

uitgave: 400.000

Unesco World Heritage Series

The old town of Saint-Jacques de Compostela

volume: 8.000.000
2018
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Oude stad van of Santiago de Compostela

uitgave: 8.000.000

Unesco World Heritage Series

The old Town of Ávila with its Extra-Muros Churches

volume: 1.000.000
2019
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Oude stad Ávila met de kerken buiten de muren

uitgave: 1.000.000

Unesco World Heritage Series

Mudejar-architecture of Aragón

volume: 8.000.000
2020
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Mudejar-architectuur van Aragón

uitgave: 8.000.000

Unesco World Heritage Series

The old Town of Toledo

volume: 8.000.000
2021
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Historische stad Toleda

uitgave: 8.000.000
35th Anniversary of the Erasmus Program

The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987.

volume: 1.000.000
202235ste Verjaardag van het Erasmus Programma

Het Erasmus programma (EuRopese Gemeenschap Actie Schema voor de Mobiliteit van Universitaire Studenten)is een uitwisselings programma voor studenten in de Europese Unie en is opgericht in 1987

uitgave: 1.000.000

500th anniversary of the first cirrumavigation by Juan Sebastian Elcano

volume:
2022
500ste herdenking van de eerste rondvaart door Juan Sebastian Elcano

uitgave:

Unesco World Heritage Series

Garajonay National Park

volume: 8.000.000
2022
Unesco Wereld Erfgoed Serie

Nationaal Park Garajonay

uitgave: 8.000.000
Vatican / Vaticaan

75th Anniversary of the foundation of Vatican City State

volume: max. 100.000
2004 
75ste verjaardag van Vaticaanstad staat

uitgave: max. 100.000

20th World Youth day 2005 in Cologne

volume: 100.000
2005 
20ste Wereld Jeugddag 2005 in Keulen

uitgave: 100.000

500th Anniversary of Swiss Guard

volume: 100.000
2006 
500steverjaardag van de Zwitserse Garde

uitgave: 100.000

80th birthday of His Holiness Pope Benedict XVI

volume: 100.000
2007
80ste verjaardag van Paus Benedict XVI

uitgave: 100.000

Year of St. Paul the Apostle

volume: 100.000
2008
Het jaar van de apostel Paulus

uitgave: 100.000

International Year of Astronomy

volume: 106.084
2009
Internationaal jaar van de Astronomie

uitgave: 106.084

Year of Priesthood

volume: 115.000
2010
Jaar van Priesterschap

uitgave: 115.000

World Youth Day

volume: 115.000
2011
Wereld Jeugddag

uitgave: 115.000

7th World Meeting of Families

volume: 115.000
2012
7de Wereld Familiedag

uitgave: 115.000

Sede Vacante

volume: 125.000
2013
Sede Vacante

uitgave: 125.000

XXVIII World Youth Day - Rio De Janeiro

volume: 115.000
2013
XXVIII Wereld Jongeren Dag - Rio De Janeiro

uitgave: 115.000

25 Years since the fall of the Berlin Wall

volume: 940.000
2014
25 jaar sinds de val van de Berlijnse Muur

uitgave: 940.000

Family Gathering in Philadelphia

volume: n.a.
2015
Familie bijeenkomst in Philadelphia

uitgave: n.a.

200 Years Vatican Gendarmerie

volume: 90.000
2016
200 Jarig bestaan van de Gendarmerie in Vaticaan

uitgave: 90.000

Holy Year of Mercy

volume: 105.000
2016
Heilig Jaar der Genade

uitgave: 105.000

100 Years after the apparition in Fatima

volume:
2017
100 Jaar na de verschijning in Fatima

uitgave:

1950th Anniversary of the Martyrdom of St. Peter and ST. Paul

volume:
2017
1950ste Herdenking van het martelaarschap van Petrus en Paulus

uitgave:

50th Anniversary of the death of Padre Pio

volume: 105.000
2018
50ste Sterfdag van Padre Pio

uitgave: 105.000

European year of Cultural Heritage

volume: 101.000
2018
Europees jaar van Cultureel Erfgoed

uitgave: 101.000

25 years since the restoration of the Sixtine Chapel

volume: 94.000
2019
25 jaar sinds de restauratie van de Sixtijnse Kapel

uitgave: 94.000

90th anniversary of the foundation of Vaticaan State

volume: 79.000
2019
90ste verjaardag van de oprichting van Vaticaan Stad

uitgave: 79.000

5th Centenary of the death of Raffaello

volume: 76.000
2020
500ste Sterfdag van Rafaello

uitgave: 76.000

Centenary of the birth of Saint John Paul II

volume: 74.000
2020
100ste Geboortedag van Sint Johannes Paulus II

uitgave: 74.000

450 years since the birth of Caravaggio

volume:
2021
450ste geboortedag van Caravaggio

uitgave:

700 years since the death of Dante Alighieri

volume:
2021
700ste Sterfdag van Dante Alighieri

uitgave:

125th anniversary of the birth of Giovanni Battista Montini

volume:
2022
125ste geboortedag van Giovanni Battista Montini

uitgave:

25th Anniversary of the death of Mother Teresa of Calcutta

volume:
2022
25ste sterfdag van moeder Teresa

uitgave:
Homepage Startpage Previous
Top