Last update:
May 12, 2019
Details of Euro Coins and Banknotes  
Source: Information obtained from the official website of the European Union, the website of "De Nederlandse Bank" and the website of the Central European Bank.
Euro coin details.   Details van euromunten.
Common side of Euro coins:
The common side of the Euro coins was designed by Luc Luyncx of the Royal Belgian Mint and shows a map of the European Union in three varieties. The background is always six straight lines connecting the twelve starts of the E.U. The map on the 1c., 2c. and 5c. shows the E.U. placed on the Globe, the map on the 10c., 20c., and 50c. shows al participating Countries as separate Nations. The map on the 1 and 2 Euro shows all Countries as one, without frontiers.

Due to the extension of the E.U. the design of the common side of the 10c., 20c., 50c., 1 and 2 Euro changed in 2007 or 2008, dependent upon the issuing Country.
1 cent.
2 cent.
5 cent.
10 cent.
20 cent.
50 cent.
1 Euro.
2 Euro.


Banknotes
Biljetten
Gemeenschappelijke kant van euromunten:
De gemeenschappelijke kant van de euromunten is ontworpen door Luc Luycx van de Koninklijke Belgische Munt en stelt een kaart van de Europese Unie voor in drie varianten. De achtergrond voor de kaart zijn steeds zes rechte lijnen die de twaalf sterren van de Europese Unie verbinden. De kaart op de 1c., 2c. en 5c. toont de plaats van de E.U. op de wereldbol, op de 10c., de 20c. en de 50c. staan de deelnemende landen als separate naties. De 1 en 2 euro toont de E.U. als geheel, zonder grenzen.

Als gevolg van de uitbreiding van de E.U. is het ontwerp van de gemeenschappelijke kant van de 10c., 20c., 50c. 1 en 2 euro gewijzigd in 2007 of 2008, afhankelijk van het land van uitgifte.

1 eurocent
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
16,25 mm.
1,67 mm.
Copper plated steel
2,30 gr.
Round
Smooth
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
16,25 mm.
1,67 mm.
Verkoperdstaal
2,30 gr.
Rond
Glad
2 eurocent
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
18,57 mm.
1,67 mm.
Copper plated steel
3,06 gr.
Round
Smooth
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
18,57 mm.
1,67 mm.
Verkoperdstaal
3,06 gr.
Rond
Glad
5 eurocent
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
21,25 mm.
1,67 mm.
Copper plated steel
3,92 gr.
Round
Smooth
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
21,25 mm.
1,67 mm.
Verkoperdstaal
3,92 gr.
Rond
Glad
10 eurocent
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
19,55 mm.
1,93 mm.
Nordic gold
4,10 gr.
Round
Fine rib
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
19,55 mm.
1,93 mm.
Nordic gold
4,10 gr.
Rond
Grof gekarteld
20 eurocent
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
22,25 mm.
1,93 mm.
Nordic gold
5,74 gr.
Round
Notched
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
22,25 mm.
1,93 mm.
Nordic gold
5,74 gr.
Rond
Getand
50 eurocent
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
24,25 mm.
2,38 mm.
Nordic gold
7,80 gr.
Round
Fine rib
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
24,25 mm.
2,38 mm.
Nordic golg
7,80 gr.
Rond
Fijn gekarteld
1 Euro
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
23,25 mm.
2,33 mm.
Ring: NickelBrass
Core: CopperNickel
7,80 gr.
Round
Smooth and ribbed
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
23,25 mm.
2,33 mm.
Ring:NikkelMessing
Kern: KoperNikkel
7,80 gr.
Rond
Glad en gekarteld
2 Euro
Diameter:
Thickness:
Material:
Weight:
Shape:
Rim milling:
25,50 mm.
2,20 mm.
Ring: CopperNickel
Core: NickelBrass
8,50 gr.
Round
Fine rib with country dependend edge inscription
Diameter:
Dikte:
Materiaal:
Gewicht:
Vorm:
Rand afwerking:
25,50 mm.
2,20 mm.
Ring: KoperNIkkel
Kern: NikkelMessing
8,50 gr.
Rond
Fijn gekarteld met landafhankelijk randschrift
Euro banknote details.   Details van euro bankbiljetten.

The design of all 7 Euro banknotes is made by Robert Kalina and represents a specific era of European architecture, but they don't show any existing monuments.

The windows and gateways on the front are symbols for the openness and cooperation within the EU, the bridges on the back are symbols for the communication among the people of Europe and with the rest of the World.

Other elements in the design are the flag of the EU, the word Euro in Greek and Roman alphabet, the initials of the European Central Bank in all languages, the copyright symbol and the signature of the president of the ECB.

The banknotes are the same for all issuing countries. However you can identify the issuing country by the letter in front of number on the back of the banknotes. The details can be found on the website of the ECB.

Specific details about the security features can be found on the website of the ECB.

5 euro
10 euro
20 euro
50 euro
100 euro
200 euro
500 euro

Het ontwerp van alle 7 euro bankbiljetten is gemaakt door Robert Kalina en toont een afbeelding uit een specifiek tijdperk van Europese architectuur maar zij tonen geen bestaande monumenten.

De vensters en poorten op de voorzijde zijn symbolen voor de openheid en de samenwerking binnen de E.U., de bruggen op de achterzijde staan symbool voor de communicatie tussen de volken van Eurpa onderling en met de rest van de wereld.

Andere uiterlijke kenmerken zijn, de vlag van de EU, het woord euro in het Grieks en het Romeinse alfabet, de initialen van de Europese Centrale Bank in alle taal varianten, het copyright symbool en de handtekening van de president van de E.C.B.

De bankbiljetten zijn gelijk voor alle producerende landen. Echter het land van uitgifte kan bepaald worden aan de hand van de letter voor het nummer. De details kunnen gevonden worden op de website van de ECB.

Specifieke details over de beveiligingskenmerken kan je vinden op de website van de ECB.


Classical architecture.
5 Euro

120 mm. x 62 mm.


Klassieke bouwstijl.

Classical architecture.
Second generation since May 2, 2013.
5 Euro

120 mm. x 62 mm.


Klassieke bouwstijl.
Tweede generatie sinds 2 mei 2013.

Romanesque architecture.
10 Euro

127 mm. x 67 mm.


Romaanse bouwstijl.

Romanesque architecture
Second generation since 23 September 2014.
10 Euro

127 mm. x 67 mm.


Romaanse bouwstijl
Tweede generatie sinds 23 september 2014.

Gothic architecture.
20 Euro

133 mm. x 72 mm.


Gotische bouwstijl.

Gothic architecture
Second generation since November 25, 2015.
20 Euro

133 mm. x 72 mm.


Gotische bouwstijl
Tweede generatie sinds 25 november 2015.

Renaissanse.
50 Euro

140 mm. x 77 mm.


Renaissanse.

Renaissanse
Second generation, issued since April 4, 2017.
50 Euro

140 mm. x 77 mm.


Renaissanse
Tweede generatie, uitgegeven sinds 4 april 2017.

Baroque and Roccoco.
100 Euro

147 mm. x 82 mm.


Barok en Roccoco.

Baroque and Roccoco.
Second generation will be issued on May 28, 2019..
100 Euro

147 mm. x 77 mm.


Barok en Roccoco.
Tweede generatie wordt uitgegeven op 28 mei 2019.

Modern 'Iron and Glass' architecture.
200 Euro

153 mm. x 82 mm.


Moderne 'Staal en Glas' architecture.

Modern 'Iron and Glass' architecture.
Second generation will be issued on May 28, 2019..
200 Euro

153 mm. x 77 mm.


Moderne 'Staal en Glas' architecture.
Tweede generatie wordt uitgegeven op 28 mei 2019..

Modern 20th century architecture.
500 Euro

160 mm. x 82 mm.


Moderne 20ste eeuwse architectuur.
The European Bank has decided that there will be no new 500 Euro bank note. The current bank note will remain legal tender. De Europese Bank heeft besloten dat er geen nieuw 500 euro bankbiljet uitgegeven gaat worden. Het huidige bankbiljet blijft wel een wettig betaalmiddel.
Homepage Startpage Previous
Top